Uprzejmie informujemy o możliwości rezerwacji noclegów hotelarskich na terenie miasta Opola w ramach „Sukcesywnego świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek UO”, W wyniku przeprowadzonego postępowania US/08/20 wybrano 3 hotele:

Hotel DeSilva Premium, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole

Hotel Kamienica, Plac Kopernika 14, 45-040 Opole

Hotel Szara Willa, ul. Oleska 11, 45-052 Opole

Usługi te przewidziane są dla maksymalnie 6 osób przy jednorazowej rezerwacji. Umowa nie obejmuje projektów unijnych!

Formularz zgłoszenia i potwierdzenia rezerwacji (z możliwością wyboru hotelu oraz pokoi) proszę wypełnić i zeskanowany przesłać na adres Biuro Infrastruktury di@uni.opole.pl

Formularz zgłoszenia i potwierdzenia rezerwacji – wersja excel 2007

Terminy składania zlecenia:

Rezerwacja dla 1 do 3 os. – 6 dni przed planowanym noclegiem

Rezerwacja dla 4 do 6 os – 9 dni przed planowanym noclegiem

Pozostałe usługi hotelarskie realizowane są zgodnie z dotychczasowo obowiązującą w UO procedurą!