Informujemy, iż ustalono terminy składania zapotrzebowań na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej i pomiarowej w roku 2020:
– 30 czerwca
– 30 września
Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania i opisem przedmiotu zamówienia należy złożyć bezpośrednio w biurze Działu Infrastruktury pokój nr 17 Oleska 48 lub w Biurze Podawczym. Złożenie dokumentów po określonym czasie spowoduje przesunięcie zakupu na późniejszy termin.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 77 452 74 97 lub mailowo aparatura@uni.opole.pl