Materiały i środki do utrzymania czystości

Uprzejmie informujemy, że zakupy  materiałów i środków do utrzymania czystości realizowane są w 3 pakietach:

Pakiet nr 1. Profesjonalne środki czystości – wzór zamówienia

Pakiet nr 2. Profesjonalne materiały ekspl. do utrzymania czystości – wzór zamówienia

Pakiet nr 3. Środki chemii gospodarczej i artykuły gospodarcze – wzór zamówienia

UWAGA! Po przygotowaniu zamówienia proszę usunąć pozycje, które nie będą zamawiane poprzez filtrowanie zawartości komórek.

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie -przyjmująca towar ma obowiązek sporządzenia protokołu odbioru, na podstawie zamówienia  po 1 egz. dla każdej ze stron (Wykonawca/Zamawiający).

Obustronnie podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia- otrzymania faktury.