Zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego wprowadza się Regulamin korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych.

Regulamin

Pełna treść zarządzenia

Umowa w wersji edytowalnej

Wysokość opłat za korzystanie z terenu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych reguluje Instrukcja Kanclerza UO nr 22/2022

Powyższa decyzja dotyczy wyłącznie pracowników, którzy podpisali umowy na korzystanie z terenów UO w celu pozostawiania pojazdów mechanicznych. 

Opłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu  Opolskiego prowadzone przez: 

Santander Bank Polska S.A. ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, na nr rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 

Tytułem: Opłata za parking UO 2022-2023 [imię i nazwisko] 

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać na adres e-mail: parking@uni.opole.pl w celu weryfikacji opłaty lub osobiście do Biura Infrastruktury – pokój nr 17, ul. Oleska 48. 

Jeśli potrzebują Państwo faktury za opłatę, prosimy o przesłanie razem z potwierdzeniem dokonania opłaty stosownej informacji, z danymi do faktury. W przypadku braku takiej informacji faktura nie będzie wystawiona! 

Dnia 5 października 2022 r. nieopłacone karty oraz piloty zostaną czasowo zablokowane do dnia wniesienia opłaty. 

Prosimy o dokonywanie opłat możliwie jak najwcześniej. 

Studenci UO: 

Karty studenckie będą aktywne do 05.10.2022 roku. 

Po tym czasie wszystkie karty studenckie zostaną zablokowane. 

Prosimy o niedokonywanie wpłat przez użytkowników kart studenckich. 

Samorząd Studencki UO poinformuje na swojej stronie o zapisach na karty na rok akademicki 2022/2023. 

INSTRUKCJA PODPISANIA UMOWY PRZEZ EZD
  1. Wypełniony formularz umowy oraz potwierdzenie przelewu należy umieścić w nowej koszulce w EZD.
  2. W przypadku braku dostępu do EZD należy podać dane do umowy pracownikom Biura Infrastruktury wraz z przekazaniem w formie skanu lub wydrukowanego dokumentu potwierdzenia dokonania wpłaty.
  3. Wzór nazwy koszulki:  UMOWA NA KORZYSTANIE Z TERENÓW UO [IMIĘ i NAZWISKO], [OBIEKT]. 
  4. Następnie należy uzupełnić metadane załączonych dokumentów, nazwać pliki adekwatnie do ich zawartości i  je zaakceptować. 
  5. Koszulkę należy przekazać  do Biura Infrastruktury UO [skrzynka techniczna w EZD]. 
  6. Biuro Infrastruktury przekaże informacje o dalszym procedowaniu, w tym: podpisanie umowy, wydanie karty/pilota, za pomocą EZD.