Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2017 Kanclerza UO wprowadza się Regulamin korzystania z terenu Kampusu Uniwersytetu Opolskiego.

Załącznikiem do regulaminu jest Umowa korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych

Karty dla pracowników wydawane są w Biurze Infrastruktury – Oleska 48 p. 16 – Jan Piotrowski tel. 77 452 7056

Karty dla studentów i doktorantów będą wydawane w biurze Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. Szczegóły wydawania kart dla studentów pojawią się na stronie www.samorzad.uni.opole.pl

Decyzją Kanclerza UO wprowadza się również opłatę roczną za korzystanie z terenu Kampusu Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych w wysokości 60,00 zł za okres od 1 października do 30 września. Szczegóły decyzji do pobrania tutaj.

Pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, którzy nie posiadają karty mogą wykupić taką wpłacając na konto Uniwersytetu Opolskiego kwotę 60 zł.

Konto Uniwersytetu Opolskiego, na które dokonywane są wpłaty jest prowadzone przez:
Santander Bank Polska S.A.
ul. Ozimska 6, 45-057 Opole
SWIFT: WBK PP LPP
nr rachunku prowadzony w złotych:
PL 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Tytułem: Karta do bramy wjazdowej Miasteczko Akademickie UO (Imię i Nazwisko) Rok akademicki 2020/2021
Wydanie aktywnej karty dostępu uprawniającej do wjazdu pojazdów mechanicznych na teren  Kampusu UO następuje po okazaniu potwierdzenia opłaty rocznej za korzystanie z terenu Kampusu UO w wysokości określonej decyzją Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego oraz po przeprowadzeniu weryfikacji spełnienia warunków określonych w §1 ust. 2 Regulaminu korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych.