Biuro Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie nieruchomościami UO. Biuro odpowiedzialne jest także za dostawy wybranego zaopatrzenia obiektów i jednostek, a także wybrane usługi.

W ramach współpracy z Działem Zamówień Publicznych Biuro Infrastruktury koordynuje zamówienia dotyczące poniższych dostaw i usług:

 

Dostawy realizowane przez BI
 •  aparatura naukowo-badawcza, laboratoryjna, pomiarowa oraz materiały eksploatacyjne do aparatury
 •  materiały biurowe
 •  materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących
 •  sprzęt biurowy (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, RTV, urządzeń drukująco-kopiujących)
 •  świadectwa, dyplomy, legitymacje, kwestionariusze
 •  pieczątki
 •  meble
 •  drobne wyposażenie obiektów
 •  materiały ozdobne, dekoracyjne, wystawiennicze
 •  środki czystości, materiały higieniczne
 •  sprzęt do utrzymania czystości
 •  sprzęt AGD
 •  sprzęt do monitoringu i kontroli dostępu
 • sprzęt multimedialny
 • urządzenia drukująco – kopiujące
 • akcesoria i podzespoły do sprzętu komputerowego i multimedialnego
Usługi realizowane przez BI
 • zakwaterowanie, noclegi i wyżewienie, ubezpieczenie (usługa kompleksowa)
 • usługi noclegowe w związku z delegowaniem przez Uniwerystet Opolski pracowników
 • usługi restauracyjne, cateringowe
 • usługi holelarskie
 • usługi porządkowe
 • usługi komunalne
 • usługi krawieckie
 • usługi ubezpieczeń majątkowych
 • usługi konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych
 • usługi naprawy i konserwacji sprzętu AGD I RTV
 • serwis urządzeń biurowych
 • usługi naprawy aparatury badawczej i laboratoryjnej
 • najem lokali, powierzchni
 • Usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą portierską