Meble biurowe i wyposażenie

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Biuro Infrastruktury na zakup mebli biurowych:

plan postępowań

Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Biurze Infrastruktury. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Poniżej opisy mebli ujętych w standaryzacji:

opisy meble i siedziska

plansze meblowe

plansze siedziska