Meble biurowe i wyposażenie

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Biuro Infrastruktury na zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, sprzętu biurowego (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, RTV, urządzeń drukująco-kopiujących) w roku 2020:

  • 15 lutego,
  • 15 kwietnia,
  • 15 czerwca,
  • 15 października.

Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Biurze Infrastruktury. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Pozostałe dostawy/usługi dokonywane przez dział:

  • materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
  • środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne,
  • druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
  • catering,

zostały ujęte w umowach na sukcesywne świadczenie dostaw/usług.

Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – Zamówienia pobranego ze strony internetowej i podpisanego przez kierownika/dysponenta środków.

Poniżej opisy mebli ujętych w standaryzacji:

opisy meble i siedziska

plansze meblowe

plansze siedziska