D/62/2020 cz.1 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych

D/62/2020 cz.1 Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących:

Uprzejmie informujemy, iż zakupy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących realizowane będą przez firmę Atabajt na podstawie umowy nr D/62/2020 cz.1.

formularz zamówienia

UWAGA! Na druku zamówienia proszę zaznaczyć tylko zamawiane pozycje (używając filtra).

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie – przyjmująca towar ma obowiązek sprawdzić jej zgodność z zamówieniem, zarówno pod względem cen jak i rodzaju dostarczonego asortymentu oraz podpisać protokół odbioru z datą dostawy towaru.

 

D/62/2020 cz.2 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta

Uprzejmie informujemy, iż zakupy materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do urządzeń drukujących i kopiujących realizowane będą przez firmę Golden Line na podstawie umowy nr D/62/2020 cz.2.

formularz zamówienia

UWAGA! Na druku zamówienia proszę zaznaczyć tylko zamawiane pozycje (używając filtra).

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie – przyjmująca towar ma obowiązek sprawdzić jej zgodność z zamówieniem, zarówno pod względem cen jak i rodzaju dostarczonego asortymentu oraz podpisać protokół odbioru z datą dostawy towaru.