W wyniku przeprowadzonych postępowań na dostawę papieru biurowego i materiałów biurowych, nr D/16/2019 oraz D/35/2019 dla potrzeb Uniwersytetu Opolskiego, wyłoniono dostawcę: Artim Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole, nr tel.: 774030500.

Zamówienia na papier biurowy zostały wstrzymane w związku z zakończeniem umowy. Trwa etap wyboru Wykonawcy.

UWAGA! Przed dokonaniem zamówienia proszę usunąć pozycje, które nie będą zamawiane.

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie-przyjmująca towar ma obowiązek przed podpisaniem faktury sprawdzić jej zgodność z zamówieniem, zarówno pod względem cen jak i rodzaju dostarczonego asortymentu.