BIURO INFRASTRUKTURY
45-052 Opole, ul. Oleska 48 pokój 108
e-mail: bi@uni.opole.pl – w sprawach biura

e-mail: ot@uni.opole.pl – w sprawach związanych z dokumentami OT
e-mail: aparatura@uni.opole.pl – w sprawach związanych z zakupem/serwisem aparatury
e-mail: parking@uni.opole.pl – w sprawach związanych z parkingami UO

Dyrektor
Cezary Pawęzki tel. 77 452 7011 w sieci UO 7011,
e-mail: cezaryp@uni.opole.pl

Z-ca Dyrektora
Ewa Budziszewska, tel. 77 452 7451, w sieci UO 7451
e-mail: ebudziszewska@uni.opole.pl

Starszy Specjalista
Elżbieta Michocka, tel. 77 452 70 18, w sieci UO 7018
e-mail: elzbieta.michocka@uni.opole.pl

Starszy Specjalista
Anna Mederska tel. 77 452 7017, w sieci UO 7017
e-mail: amederska@uni.opole.pl

Starszy Specjalista
Marcin Ognisty tel. 77 452 7055, w sieci UO 7055
e-mail: mognisty@uni.opole.pl

Specjalista ds. obsługi obiektów i aparatury
Jan Piotrowski tel. 77 452 7056, w sieci UO 7056
e-mail: jpiotrowski@uni.opole.pl

Specjalista ds. obsługi obiektów i aparatury
Andrzej Marynowicz tel. 77 452 7055, w sieci UO 7055
e-mail: amarynowicz@uni.opole.pl

Starszy Referent
Marek Wiendlocha, tel. 77 452 74 92, w sieci UO 7492
e-mail: mwiendlocha@uni.opole.pl

Starszy Referent
Sylwia Mateja, tel. 77 452 74 92, w sieci UO 7492
e-mail: smateja@uni.opole.pl

Referent
Alicja Berger-Zięba, tel. 77 452 70 16, w sieci UO 7016
e-mail: alicja.berger-zieba@uni.opole.pl

Kierownicy Obiektów

Collegium Maius, Collegium Minus
Piotr Labus tel. 77 541 5908 w sieci UO 5108,
e-mail: piotr.labus@uni.opole.pl

Collegium Oeconomicum, Dmowskiego 7-9
Wioletta Nickowska tel. 77 401 6881 w sieci UO 6881,
e-mail: winickowska@uni.opole.pl

Collegium Biotechnologicum, Kominka 6
Werner Komainda tel. 77 401 6043 w sieci UO 6043,
e-mail: wkomainda@uni.opole.pl

Strzelców Bytomskich 2, Villa Academica
Alicja Fachet tel. 77 401 6168 w sieci UO 6168,
e-mail: afachet@uni.opole.pl

Collegium Artium
Kalina Hellwig tel. 77 403 0053 w sieci UO 6923,
e-mail: kalina.hellwig@uni.opole.pl

Drzymały 1A
Konrad Kozioł tel. 77 442 3768
e-mail: kkoziol@uni.opole.pl

Studenckie Centrum Kultury
Szymon Wolf tel. 77 452 7361
e-mail: swolf@uni.opole.pl

Collegium Salutis Humanae
Joanna Kapałka-Tomaszewska tel. 77 44 23 535
e-mail: joanna.kapalkatomaszewska@uni.opole.pl

Collegium Civitas, Collegium Iuridicum, Collegium Pedagogicum
Ewa Budziszewska, tel. 77 452 7451, w sieci UO 7451
e-mail: ebudziszewska@uni.opole.pl

Oleska 48, Collegium Chemicum, Plac Staszica 1, Collegium Medicum, Oleska 22
Cezary Pawęzki tel. 77 452 7011 w sieci UO 7011,
e-mail: cezaryp@uni.opole.pl