Szanowni Państwo,
aktualna sytuacja związana z rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-CoV-2 dotknęła wiele podmiotów gospodarczych, które zostały odcięte od źródeł dochodów.

W związku z powyższym Uniwersytet Opolski jako podmiot wynajmujący lokale/powierzchnie zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków o częściowe umorzenia płatności lub odroczenia płatności związanych z czynszami dotyczącymi miesiąca maj 2020.

Udostępniamy formularz wniosku, który należy wypełnić i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2020 w formie elektronicznej na skrzynkę di@uni.opole.pl

wniosek word wniosek pdf

Uwaga! Podmioty gospodarcze, które mają więcej niż jedną umowę z Uniwersytetem Opolskim powinny złożyć oddzielne wnioski do każdej z umów.

Po zaopiniowaniu formularz zostanie przesłany do Państwa w informacji zwrotnej. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Infrastruktury – kontakt.