Druki: świadectwa, dyplomy i legitymacje

W wyniku przeprowadzonych postępowań, umowa nr D/26/2019, na  „Sukcesywny druk i dostawę akcydensów, druków nietypowych, okolicznościowych, świadectw, dyplomów i legitymacji na  potrzeby Uniwersytetu Opolskiego”, wyłoniono dostawcę:

Zakład Poligraficzny „ POLIMER” Marek Malawski, Jolanta Malawska ul. Szczecińska 34/2, 75-137 Koszalin

wzór zamówienia