Druki: świadectwa, dyplomy i legitymacje

Informujemy, iż środki w umowie D/26/2019, na  „Sukcesywny druk i dostawę akcydensów, druków nietypowych, okolicznościowych, świadectw, dyplomów i legitymacji na  potrzeby Uniwersytetu Opolskiego” zostały wyczerpane.

Biuro Infrastruktury realizuje nowy przetarg.