W wyniku przeprowadzonych postępowań na sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Uniwersytetu Opolskiego – umowa US/10/2020 – wyłoniono dostawcę:
Usługi Gastronomiczne i Cateringowe, Paweł Oborski, ul. Krzemieniecka 3/8, 45-401 Opole
 
Zamówienia proszę przesyłać za pośrednictwem EZD na konto techniczne Biura Infrastruktury.
Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą zobowiązany jest wyłącznie Realizator, do którego można kierować wszelkie uwagi związane z zamówieniem.
 
Terminy składania zamówień: dla uczestników do 50 osób do 5 dni przed terminem realizacji usługi, powyżej 50 osób – do 10 dni przed terminem realizacji usługi.
Prosimy o zaznaczenie informacji o ilości uczestników na formularzu zamówienia.

Formularz zamówienia