Uprzejmie informujemy, że dostawy artykułów higienicznych realizowane są w ramach umowy nr D/17/2018/A

wzór zamówienia

UWAGA! Po przygotowaniu zamówienia proszę usunąć pozycje, które nie będą zamawiane.

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie -przyjmująca towar ma obowiązek sporządzenia protokołu odbioru, na podstawie zamówienia  po 1 egz. dla każdej ze stron (Wykonawca/Zamawiający).

Obustronnie podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia – otrzymania faktury.