Uprzejmie informujemy, że dostawy artykułów higienicznych realizowane są na podstawie umowy D/04/2020 na: “Sukcesywne dostawy materiałów i środków do utrzymania czystości oraz art. higienicznych dla UO”.

Zamówienie artykuły higieniczne

UWAGA! Po przygotowaniu zamówienia proszę usunąć pozycje, które nie będą zamawiane.

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie -przyjmująca towar ma obowiązek sporządzenia protokołu odbioru, na podstawie zamówienia  po 1 egz. dla każdej ze stron (Wykonawca/Zamawiający).

Obustronnie podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia – otrzymania faktury.