Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem szlabanu

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem szlabanu na terenie Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Czaplaka.

Biuro Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem szlabanu na terenie Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Czaplaka.

Do pobrania: zaproszenie (zamieszczono w dniu 11.08.2020 godz. 10:00)

Termin składania ofert: 18.08.2020 godz. 12:00

Protokół z otwarcia ofert

Materiały eksploatacyjne – informacja

Informujemy, iż od dnia 3.07.2020 zamówienia dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych do do urządzeń drukujących w ramach umowy na dostawę sukcesywną nr D/46/2019 będą realizowane przez Biuro Infrastruktury. Informacje o realizacji zamówień znajdziecie Państwo tutaj.

Terminy składania zapotrzebowań na zakup aparatury

Informujemy, iż ustalono terminy składania zapotrzebowań na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej i pomiarowej w roku 2020:
– 30 czerwca
– 30 września
 
Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania i opisem przedmiotu zamówienia należy złożyć bezpośrednio w Biurze Infrastruktury pokój nr 17 Oleska 48 lub w Biurze Podawczym. Złożenie dokumentów po określonym czasie spowoduje przesunięcie zakupu na późniejszy termin.
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 77 452 74 97 lub mailowo aparatura@uni.opole.pl

Zmiany w systemie pracy Działu Infrastruktury

Na skutek zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 25/2020 r. z dnia 16 marca 2020 roku w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem COVID19, uprzejmie informujemy, że sekretariat Działu Infrastruktury w obiekcie Oleska 48 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Pracownicy DI pracują w trybie zmianowym po jednej osobie w biurze oraz w trybie zdalnym kontakt telefoniczny i mailowy.

Kontakt telefoniczny pod numerami 774527016 (wew.7016), 774527018 (wew.7018), 774527055 (wew.7055)

W sprawach związanych z aparaturą 774527497 (wew, 7497)

Dokumentacja dotycząca spraw DI jest sukcesywnie opracowywana i przekazywana do dalszego procedowania. Zalecamy przesyłanie zapotrzebowań i zleceń dostaw w formie elektronicznej na skrzynkę di@uni.opole.pl

Pozostałe adresy skrzynek elektronicznych w zakładce kontakt.

Jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać drogą mailową lub telefoniczną.

Powyższy stan będzie obowiązywał do odwołania.

Terminy składania zapotrzebowań

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Infrastruktury na zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, sprzętu biurowego (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, RTV, urządzeń drukująco-kopiujących) w roku 2020:

 • 15 lutego,
 • 15 kwietnia,
 • 15 czerwca,
 • 15 października.

Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale Infrastruktury. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Pozostałe dostawy/usługi dokonywane przez dział:

 • materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
 • środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne,
 • druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
 • catering,

zostały ujęte w umowach na sukcesywne świadczenie dostaw/usług.

Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – Zamówienia pobranego ze strony internetowej i podpisanego przez kierownika/dysponenta środków.

Planowane zapotrzebowania na rok 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2014, Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22.12.2014r. – Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, proszę o sporządzenie planowanych zapotrzebowań wg rodzajów wydatków na rok 2020. Załącznik dotyczący podstawowych wydatków realizowanych przez DI znajduje się tutaj

W wykazie powinny być uwzględnione planowane zakupy finansowane w ramach: dydaktyki, badań statutowych, badań własnych, grantów, dotacji, przydzielonych limitów, itp.

Powyższe informacje należy złożyć w Dziale Infrastruktury w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia br.

Zamawianie kalendarzy na rok 2019

Dział Infrastruktury zbiera zamówienia na zakup kalendarzy. W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Infrastruktury do dnia 30 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

do pobrania: wzór zamówienia

Zaproszenie do składania ofert Instytut Politologii

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej  podczas konferencji naukowej „Zakres przedmiotowy, problemy metodologiczne i teoretyczne nauk o polityce i administracji” w dniach 20.05.2019 – 21.05.2019 r.

do pobrania

Zaproszenie do składania ofert Instytut Politologii

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej  podczas konferencji naukowej „Public policies at the local and regional levels in an international perspective ” w dniach 15.05.2019 – 17.05.2019 r.

do pobrania

Zamawianie kalendarzy na rok 2019

Dział Logistyki zbiera zamówienia na zakup kalendarzy. W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Logistyki do dnia 30 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

do pobrania: wzór zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 49 uczestników, szkolenia wyjazdowego Samorządu Studenckiego w dniach 13.04.2018 – 15.04.2018.

do pobrania: zaproszenie

Usługa zakwaterowania w Opolu

W celu realizacji usługi hotelarskiej (nocleg na terenie Opola) prosimy o wypełnienie wzorów dokumentów i przesłanie ich do Działu Logistyki wraz z zapotrzebowaniem.

zaproszenie usługa hotelarska

formularz oferty usługa hotelarska

umowa usługa hotelarska – wzór

oświadczenie o rozeznaniu rynku

Prosimy o składanie zapotrzebowań wraz z załącznikami co najmniej na 2 tygodnie przez realizacją usługi, ponieważ dokumentacja musi być załączona na stronie BIP-u.

Terminy składania zapotrzebowań na zakup mebli i sprzętu AGD

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych i sprzętu AGD w roku 2019:
• 29 marca
• 28 czerwca
• 11 października
Zapotrzebowania na zakup mebli zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale Logistyki. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy/usługi dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
• catering
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Poniżej opisy mebli ujętych w standaryzacji:

opisy meble i siedziska

plansze meblowe

plansze siedziska

Plany na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2014, Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22.12.2014r. – Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, proszę o sporządzenie planowanych zapotrzebowań wg rodzajów wydatków na rok 2018 wzór planu.

W wykazie powinny być uwzględnione planowane zakupy finansowane w ramach: dydaktyki, badań statutowych, badań własnych, grantów, dotacji, przydzielonych limitów, itp.

Powyższe informacje należy złożyć w Dziale Logistyki w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.

 

Zakup mebli w roku 2017

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych
przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:
• 20 marca 2017 r.
• 14 lipca 2017 r.
• 23 października 2017 r.
Zapotrzebowania zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości,
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Kalendarze 2017

Dział Administracyjno-Gospodarczy zbiera zamówienia na zakup kalendarzy.

W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym do dnia 27 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

kalendarze-2017-zalacznik

Potwierdzenie odbioru towaru

Przypominamy, że odbiór towaru, do którego załączony jest protokół dostawy, winien być opatrzony datą jego przyjęcia.

Plany zakupów na rok 2016

W zakładce Plany zakupów 2016 zamieszczone zostały wzory planów na poszczególne materiały, na rok 2016. Prosimy o ich wypełnienie i przekazanie do Działu Administracyjno-Gospodarczego do dnia 16 listopada br.
UWAGA! Proszę usuwać pozycje, które nie będą zamawiane, z zachowaniem liczby porządkowej.

Zakup mebli biurowych

Uprzejmie informuję, że zostały ustalone terminy składania wniosków realizowanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:

 • 20 marca 2015 r.
 • 10 lipca 2015 r.1
 • 6 października 2015 r.

Wnioski zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Do pobrania pełna treść dokumentu