Uprzejmie informujemy, że dostawy nośników danych, akcesoriów komputerowych i drobnych podzespołów (zwanych dalej akcesoriami) zostały wstrzymane ze względu na wyczerpanie środków na umowie. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy na kolejny okres.