Terminy składania zapotrzebowań

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Infrastruktury na zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, sprzętu biurowego (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, RTV, urządzeń drukująco-kopiujących) w roku 2020 Czytaj więcej →

Druki do pobrania

Dział Infrastruktury udostępnia do pobrania następujące druki: Protokół zdawczo – odbiorczy. Na stronie www.zamowienia.uni.opole.pl można pobrać wzory do…więcej →

Kontakt AG UO

DZIAŁ INFRASTRUKTURY
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel. 77 452 7016, 7018, 7055
fax: 77 452 7056

email: di@uni.opole.pl

więcej →

Zaopatrzenie


Środki czystości

Uprzejmie informujemy, że środki czystości realizowane są w 3 pakietach …więcej →

Artykuły higieniczne

Uprzejmie informujemy, że dostawy artykułów higienicznych realizowane są w ramach umowy nr D/17/2018/A:…więcej →

Materiały biurowe i papiernicze

W wyniku przeprowadzonych postępowań na dostawę papieru biurowego i materiałów biurowych, nr D/16/2019 oraz D/35/2019 dla potrzeb Uniwersytetu więcej →

Meble biurowe i wyposażenie

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych …więcej →

Druki: świadectwa, dyplomy i legitymacje

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr D/11/2018 na sukcesywną dostawę druków: świadectw, dyplomów, legitymacji, wyłoniono dostawcę:więcej →

Plany zakupów

Usługi cateringowe realizowane są w ramach umowy U/33/2019 więcej →

 

DZIAŁ INFRASTRUKTURY UO NA MAPIE OPOLA