Druki do pobrania

Biuro Infrastruktury udostępnia do pobrania następujące druki: Protokół zdawczo – odbiorczy. Na stronie www.zamowienia.uni.opole.pl można pobrać wzory do…więcej →

Kontakt AG UO

BIURO INFRASTRUKTURY
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel. 77 452 7016, 7018, 7055
fax: 77 452 7056

email: bi@uni.opole.pl

więcej →

Zaopatrzenie


Środki czystości

Uprzejmie informujemy, że środki czystości realizowane są w 3 pakietach …więcej →

Artykuły higieniczne

Uprzejmie informujemy, że dostawy artykułów higienicznych realizowane są w ramach umowy nr D/17/2018/A:…więcej →

Materiały biurowe i papiernicze

W wyniku przeprowadzonych postępowań na dostawę papieru biurowego i materiałów biurowych, nr D/16/2019 oraz D/35/2019 dla potrzeb Uniwersytetu więcej →

Meble biurowe i wyposażenie

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych …więcej →

Druki: świadectwa, dyplomy i legitymacje

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr D/11/2018 na sukcesywną dostawę druków: świadectw, dyplomów, legitymacji, wyłoniono dostawcę:więcej →

Plany zakupów

Usługi cateringowe realizowane są w ramach umowy U/33/2019 więcej →

 

BIURO INFRASTRUKTURY UO NA MAPIE OPOLA